Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

chlebemzkarbidem
4293 8f1c 500
- Beata Kołodziejczyk (2)
Reposted bycytatyzksiazekcytatypkz451hormezafinatkaComplicated92
chlebemzkarbidem
4291 c419 500
- Beata Kołodziejczyk (1)
Reposted bycytatyzksiazekcytatyhormezasentymentalnamadadream
chlebemzkarbidem
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

August 12 2017

chlebemzkarbidem

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
chlebemzkarbidem
6228 80cc
Reposted fromintotheblack intotheblack viamental-cat mental-cat

July 18 2017

July 03 2017

chlebemzkarbidem
1989 1237 500
Nie zostaliśmy. 
Reposted bycytatyMsSuzannayouaresonaivehoudawwanniegosiuuaam16
chlebemzkarbidem

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
chlebemzkarbidem
To tylko znaczy, że wcześniej, przejeżdżając w pobliżu, miałam oczy wlepione w książkę lub podłogę. Dlatego napis mną wstrząsnął. 

July 02 2017

5670 a0b9
Reposted fromamatore amatore viaMakeMePurr MakeMePurr
chlebemzkarbidem
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPoranny Poranny
chlebemzkarbidem
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromcorvax corvax
chlebemzkarbidem
7780 05d3 500
chlebemzkarbidem
7658 8602 500
Pożegnanie z Bieszczadami. 
chlebemzkarbidem
0035 df7c
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaPoranny Poranny
chlebemzkarbidem
chlebemzkarbidem
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viamental-cat mental-cat
chlebemzkarbidem
Jakiś czas temu było w Warszawie głośno o zaginięciu nastoletniej Oli. Moje otoczenie przez kilka dni przetrząsało miasto w jej poszukiwaniu. 
Wtedy zobaczyłam ten napis po raz pierwszy.
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viamental-cat mental-cat
chlebemzkarbidem
7407 c6d6 500
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl